Senterpartiet

Hvem konkurrerer dere med om velgerne?

-Tradisjonelt KrF og AP, men strategien nå er å konkurrere med de største partiene, for å nå ut til de største velgergruppene. Vi konkurrerer egentlig med alle partiene om velgerne, med unntak av MdG, Sv og Venstre.

Hvilken velgergruppe er deres viktigste?

–  De viktigste er de velgerne som alltid er der uansett – de som alltid har stemt på oss. Folk i distrikter og de med tilknytning til landbruk og fiske. Det var ei 95 år gammel dame på Jæren som ble intervjuet av lokalavisa Jærbladet. På spørsmålet om hva de tre viktigste tingene i livet hennes var svarte hun: kirken, nynorsken, og Senterpartiet. Disse er de viktigste velgerne, men vi ser også at vi nå har begynt å få velgere som er opptatt av EØS, som tidligere har stemt FrP men nå heller mer mot SP.  Slik jeg ser det, kan du mene veldig mye om alle saker, men hvis du ikke har troverdigheten på sakene så kommer du ingen vei. Dette er spesielt viktig nå med tanke på mye oppmerksomhet rundt sentralisering i Norge og beredskap. Hvis noen er  imot sentralisering, vil Senterpartiet være det naturlige partiet å assosiere seg med. Da kan for eksempel SV snakke så mye de vil om distriktspolitikk, men de vil ikke ha noen betydning fordi man forbinder ulike partier med ulike saker. Hvis hjertesakene til et parti er veldig inn i tiden er det selvfølgelig bra for det partiet. Marerittet for oss i Senterpartiet hadde vært om debatten ender med å handle om skatt, altså om man vil ha mindre skatt og mindre velferd stemmer man Høyre, og hvis man vil ha mer skatt og mer velferd stemmer man Arbeiderpartiet. Hvis alt handler om skatt så er det de to partiene det står mellom. Det som beveger folk er troverdigheten.

Hvorfor skal studenter stemme på Senterpartiet?

– Det er alltid to ting det er en diskusjon om: studentboliger og studiefinansiering. Vi syns det er viktig å bygge ut flere studentboliger. Vi er også opptatt av at studentmiljøene skal være spredt rundt over landet. Vi har jo de tradisjonelle og internasjonale skolene, men så har vi også de regionale og lokale skolene som er viktige for de regionene de ligger i, og disse vil vi bevare. Vi har vært veldig kritiske til den prosessen som foregår med å slå sammen enkelte universiteter og høyskoler. En annen ting vi synes er viktig å ta opp er at utdanningen skal være mer retta mot yrkeslivet. Det handler om at spesielt ungdomsskolen skal være mer praktisk orientert, at teorien skal ha en mer praktisk innpakning, for å treffe de elevene som ikke er så teoretisk sterke og de som igjen er teoretisk sterke får mer utbytte av denne kunnskapen. Utdannelsen skal være mer orientert mot arbeidslivet som man skal ut i.

Hvilket partier er det mest nærliggende at dere vil samarbeide med i en regjering?

– Vi har sagt at vi vil gå ut ifra en regjering med Arbeiderpartiet, og senere vil vi kunne samarbeide med alle partier utenom Høyre og FrP. Vi har også et ønske om at KrF skal bytte lag, at de skal forstå at det er gunstigere med Jonas Gahr Støre som statsminister enn Erna Solberg
Hvis Senterpartiet fikk styre Norge for en dag, hva ville dere ha innført?

– Hvis vi skulle ha styrt en dag ville vi kanskje ha styrket forsvaret, fått flere soldater i Norge. Men vi har ikke tenkt til å styre i en dag, vi har tenkt til å styre i fire år.

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
– Det trenger vi av hovedsak to grunner: Det beste med det norske samfunnet er at det er stor grad av likhet. Den regjeringen som sitter nå mener jeg øker inntektsforskjellene – de rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Det andre er at mange grupper i samfunnet, særlig de som bor et stykke unna hovedstaden, føler seg oversett. Vi trenger et parti som tar i bruk hele Norge og som er inkluderende også for de som bor andre steder enn i de store byene.

Hvorfor er nærmiljøet viktig for Senterpartiet, og hvordan skal man gå frem for å skape gode nærmiljøer?

  • Det er fordi at vi som folk ikke trives alene, men ønsker å være en del av et fellesskap. Da må fellesskapets oppgave være å bygge noen miljøer som folk føler tilhørighet til. Vi har nettopp hatt en kommunereform fordi det blir sagt at disse ikke er robuste nok, men denne har ført med seg at vi mister samhandlingen mellom fagmiljøer som er mulig i små enheter. For eksempel at de som jobber i utdanningssektoren, omsorgssektoren og kultursektor kan komme sammen og diskutere. Dessuten er folk opptatt av identitet, så det kan ikke være sant det regjeringen sier at folk ikke har følelser for kommunen sin. Det er mulig å bygge opp identitet til nye enheter også, men det kan fort ta tretti år

Det er kjent at kommune- og fylkestingsvalg ikke blir sett på som like viktig av velgerne og dermed har betydelig lavere oppslutning enn stortingsvalget. Tror du denne kommunereformen vil være med på å svekke denne oppslutningen videre?

  • Det kan godt hende for noen steder, men i stort er sånn sett kommunereformen mislykket. Det er forskjellige syn på hvorfor valgoppslutningen er lavere, men i mange kommuner er det slik at mange av de politiske skillelinjene er mindre. Det handler i større grad om at man velger folk. I stortingsvalgene blir det veldig klart i media hva valget handler om, mens det er mer uklart lokalt. Generelt er det også mer enighet lokalt om hvordan politikken skal være og da blir det ikke sett på som like viktig å slutte seg til det ene eller andre alternativet.

Erna Solberg har anklaget dere for å være et “nei-parti” og “lurer på hva dere egentlig står for”, kan dere forstå dere på dette utsagnet?

  • Det er slik i politikken at det verste som kan skje med et politisk parti er at ingen snakker om deg. Nå som vi har gått opp på meningsmålingene så er alle ute etter å ta oss. Det at hun anklager oss for å være et “nei-parti” ler vi veldig godt av. For våre “nei” er et “ja” for noe annet. Vårt “nei” til politireformen er fordi vi ønsker å ha politi nærmere folk. Men det er veldig kjekt når andre partier prøver å ta deg, for da får vi oppmerksomhet.

 

Dere har jo gått kraftig opp på meningsmålingene og ligger an til å gjøre et brakvalg, hvorfor tror du det skjer nå?

  • Det skjer nå fordi de sakene vi har hatt fokus på har blitt aktuelle. Vi har vært veldig tydelige på hva våre standpunkter er og det legger folk merke til. På toppen av dette så kommer angrepene og da blir Trygve invitert på Lindmo, Nytt på Nytt og andre portrettintervjuer og det skaper interesse blant folk som vil finne ut mer om oss og vårt partiprogram – folk har jo lyst til å være med på et vinnerlag! Vi hadde en oppslutning på 5.5 prosent sist stortingsvalg, og om vi får 7 eller 12 prosent på neste vil jo det være veldig bra. Vi har ett internt mål om å bli større enn FrP. De liker ikke at vi sier dette i Senterpartiet, men det hadde vært fantastisk!

Som et avsluttende spørsmål lurer vi på hva deres strategi er frem mot høsten og valget?

  • Bøtte på! Ikke være redde, våge å ha tydelige standpunkt og ikke gjøre noe dumt. Jeg føler meg noen ganger som en papegøye som gjentar de samme tingene hele tiden, men det gjelder å være tydelig for velgerne der ute.

 

Spørsmålene ble besvart av Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen. 

 

Bookmark the permalink.