Skygger må fortsatt vike for dagslyset

Det frie internettet: litt for fritt vilt? (Foto: Wikimedia creative commons)

Det frie internettet: litt for fritt vilt? (Foto: Wikimedia creative commons)

Selv om man går langt i å forsvare friheten, og dermed den tilhørende anonymiteten på nettet, er det helt klart problematisk når folk benytter seg av denne friheten for å utnytte andre surfere. Sosiale medier har ført til en revolusjon når det kommer til internettbruken og mulighetene for å spre informasjon raskt og bredt er uten sammenlikning i menneskets historie. Dette stiller derfor helt nye krav til brukerne, og sprederne, av denne informasjonen. Før kunne man i det minste stole på at bøkene man leste, eller at tekstene man fikk utdelt, hadde gjennomgått en form for kvalitetskontroll. Det er ikke lenger alltid tilfelle. Denne artikkelen skal likevel ikke forsvare myndigheters tidligere nærmest ubegrensede kontroll over informasjonsspredning i samfunnet som en god ting, ei heller skal artikkelen hevde at myndigheter aldri har hatt baktanker som ikke har vært tydelige ved første øyekast. De nye mulighetene for informasjonsspredning vil i artikkelen bli behandlet som en god ting, men samtidig fører de nye mulighetene også til strengere krav til informasjons- og kildekritikk. Dette kommer også som en naturlig konsekvens av at man har flere kilder, og mulighetene for kildekritikken har blitt bedre. Dette er en utvikling man ser i hele samfunnet, og det blir oppfordret til bruk av sunt nettvett i en utvidet betydning. Likevel ser vi at noen sider blir delt i stor spredning gjennom sosiale medier, uten at det alltid stoppes opp for en liten tankepause.  ”Er det sant det de skriver?” er et spørsmål man ofte bør stille seg når man leser nyheter. Så lenge man er inne på anerkjente nyhets- eller aktualitetssider er man ofte beskyttet av deres redaksjonelle ansvar. De er ansvarlige for det som skrives på sidene deres, og det å bli felt for faktafeil eller andre pinligheter av tilhørende organer kan bety mye i form av tapte lesere og annonseinntekter. Dermed har de en klar grunn til å være sannferdige så langt det kan gjøres.

Ulv i fåreklær

Noen ganger kommer det likevel frem sider som fyret.nu. Dette er en side som først gjorde seg aktuell på folkemunne gjennom spredningen av en nyhetssak om en skole i Ålesund som tillot barna i 17-mai toget å gå med flagg fra sine opprinnelsesland. Denne saken ble delt hyppig og ukritisk på Facebook, og fyret.nu fikk oppmerksomhet. Først i form av deling av saken og likes på Facebook. Så i form av at saken ikke stemte overens med virkeligheten og var oppkonstruert for å skape blest. Fyret.nu bryr seg ikke om pressens ”vær varsom”-plakat, og holder redaksjonen sin hemmelig. Dette er to ting som tidlig bør gjøre en kritisk til siden. Samtidig hevdet de at de ville gi det norske folk de ”virkelige” nyhetene, de som den tradisjonelle pressen ikke turte eller kunne skrive om. Denne siden som ville vise nordmenn ”alternative” nyheter som ikke var styrt av ”kulturmarxistene fra Youngstorget” ble tidligere i år avslørt i å ha tette bånd til kjente skandinaviske nynazister. Denne avsløringen ble gjort av internettsiden radikalportal.no i samarbeid med Dagbladet. Avsløringen har i ettertid gjort at fyret.nu har stengt nettsiden sin, likevel opplevde de en stor økning med likes helt fram til de ble avslørt. Dette spesielt fordi de ikke ville være klare på hvem de faktisk var, men seilte under et mye mindre ekstremistisk flagg samtidig som de kjørte hardt på følelsesladde nyhetssaker som skapte forargelse fremfor ettertanke. Likevel har de aldri vært eksplisitte i sine faktiske meninger. Noe som har gjort dem til en farlig aktør på nettet, og sikret dem lesere og delere som absolutt ikke deler deres synspunkter politisk. På denne måten ser vi at når en internettside eller andre aktører på nettet seiler under falsk flagg kan de få en oppsving i popularitet og oppmerksomhet. Samtidig kan vi finne trøst i at skygger fremdeles sjelden tåler dagslys når vi tenker på at siden har blitt avslørt og lagt ned. Men det retter også oppmerksomhet mot viktigheten i å utøve god kildekritikk mot de nyhetene man får servert, spesielt når man selv kan være med på å dele og eller kommentere på dem. Det må også nevnes at fyret.nu med hensikt også fokuserte mye på nyhetssaker hvor de kunne sette asylsøkere og andre innvandrere i et svært dårlig lys, gjennom grundig dekning av spesielt overfallsvoldtekter hvor gjerningsmannen hadde en utenlandsk etnisk opprinnelse. De kjørte hardt på saker som vekket følelser og hvor de kunne bruke symboler i fri utfoldelse for å fremme sin sak. Likevel hevdet de å representere balanserte og uavhengige nyheter. Nyhetssider eller -selskaper som eksplisitt må fremme at deres nyhetsdekning er uavhengig og balansert blir litt som land som må fremme at de er demokratiske. Ofte stemmer det dårlig overens med virkeligheten. Men med den åpenheten internett gir oss vil det alltid være noen aktører som agerer med skjulte hensikter, noen er bare bedre til å skjule dem enn andre. Dess flere som misbruker den sjansen internett gir til informasjonsflyt dess større er nok sjansen for at den innskrenkes. Derfor er det opptil hver enkelt å vise god internettskikk og se på kildene med kritiske blikk, spesielt om de skulle virke å seile under falsk flagg.

Av:Lars Petlund Breiby

Bookmark the permalink.