SV

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?

  • Det er partier som ligger nært oss politisk, først og fremst Arbeiderpartiet. Vi tror imidlertid «sofaen» er den største konkurrenten, altså hele den store andelen i befolkningen som ikke stemmer.

Hvem er deres viktigste velgergrupper? 

  • Vi har nokså stor spredning, men det er en overvekt av kvinner og en overvekt av yngre velgere. Vi har også mange velgere med høy utdanning.

Hvorfor skal studentene stemme på SV i år? 

  • Studenter og alle andre som ønsker et grønnere og mer rettferdig samfunn, bør stemme på oss. Dessuten ønsker vi å styrke økonomien til høyskoler og universiteter, og vi vil gjøre det attraktivt å satse på undervisning. Vi vil øke og utvide studiefinansiering til elleve måneder, og sikre flere faste stillinger i akademia og bygge flere studentboliger.

Hvilke partier er det mest nærliggende at SV vil samarbeide med i en regjering? 

  • SV går først og fremst til valg på vårt program og vår politikk. Så vil vi bruke alle muligheter etter valget til å sørge for at politikken vår blir virkelig. Det er naturlig for oss å samarbeide med Ap og Sp, men vi snakker gjerne med alle som er villige til å fjerne dagens regjering og sikre samfunnet en ny politisk kurs.

Dersom SV fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville innført?

  • Vi ville gjort noe med at forskjellene stadig blir større, gjennom å ha lave skatter for de som har vanlige og lave inntekter, og høyere skatter for de som tjener mye og har store formuer. Vi vil sørge for at barnetrygden styrkes, og vi vil ha flere lærere i skolen. Vi vil dessuten gjøre offensive grep i boligmarkedet slik at flere har mulighet til å kjøpe seg en bolig. Og så vil vi gjennomføre en rekke miljøtiltak som sørger for at de farlige utslippene igjen blir mindre, etter at Frp og Høyre sammen med Venstre og Krf har latt dem øke igjen.

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte? 

  • Fordi Høyre- og FrP-regjeringen fører en politikk som fører til større økonomiske forskjeller og større klimautslipp. Vi vil ha en politikk for økte velferd, sterke fellesskapsløsninger, faste ansettelser og hele stillinger i arbeidslivet, og en boligpolitikk som gjør at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet. Vi vil gjøre noe med de økende forskjellene og sørge for at vi har gode barnehager, skoler og sykehus.

Spørsmålene ble besvart av Kirsti Bergstø, Stortingsrepresentant for SV. Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. 

Bookmark the permalink.