AI-revolusjon og stormaktkonkurranse

Verdens ledende stormakter ser mulighetene innen kunstig intelligens (AI). Hvordan stormaktene forsøker å tiltrekke seg ekspertise innen AI kan vise seg å være avgjørende i økonomisk og geopolitisk konkurranse de kommende tiårene.  Av: Jens Bertil Johnsen Koning, Internasjonale StudierGraf: OECD, R&D (reseach and development) expenditure er den totale investeringer i … Les mer