Frilekens forfall: hva skjer når barn slutter å leke?

Utendørs frilek blant barn og unge har hatt en betydelig nedgang i møte med nye utviklinger i samfunnet. Hva er konsekvensene til denne innskrenkningen av fri lek i naturen for samfunn og enkeltindivider? Tekst: Håkon Bjørn Due, Engelsk BachelorIllustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen De siste årene har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot at lek … Les mer