Votten i treet – tillit og den norske velferdsstaten

Du ser en ulåst sykkel utenfor butikken, men du lar den stå. Du finner en gjenglemt telefon på bussen, men lar den ligge. Du finner en vott i skogen, og henger den i et tre slik at eieren kan finne den igjen.    Av: Mathilde Israelsen, Internasjonale studierIllustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen Sykkelen, telefonen og votten blir dermed symboler på tillit. Handlingene ovenfor … Les mer