Det store skiftet: leder

Da redaksjonen skulle diskutere forslag til hovedtema for den første utgaven i 2020, var fellesnevnerne «noe litt stort», «noe med ettertrykk» og «ikkeno altfor deprimerende, a!» Så etter en livlig runde med idémyldring og drodling rundt det nylige tiårsskiftet, landet redaksjonen på temaet «Det store skiftet». Her er det definitivt rom for … Les mer