Hjemme alene

Dette året har vi måtte tilbringe mer tid hjemme enn de fleste av oss er vant med, hvordan har det påvirket vårt forhold til hjemmet? tekst: Signe Landsverk Holst, Statsvitenskap master illustrasjon: Lotta Köhler Vi kommer nok til å snakke om koronakrisens påvirkning på samfunnet i lang tid. Allerede nå snakker viom et før og etter. … Les mer

iPad i musikkundervising: Samspel mellom menneske og maskin

Ipad i skolen

Ti år etter iPad vart lansert held debatten fram om kva følgjer det har for læring og utvikling å nytte nettbrettet i skulen. Fortvilte foreldre og perplekse pedagogar etterlyser overtydande argument, meir forsking og gode undervisingsmetodar. Dette ville eg forsøke å gjere noko med, og skreiv difor masteravhandling om korleis lærarar nyttar iPad i musikkundervising.  Tekst: Yngve Farestveit Erstad, Historie Illustrasjon: Asbjørn Oddane … Les mer

Frilekens forfall: hva skjer når barn slutter å leke?

Utendørs frilek blant barn og unge har hatt en betydelig nedgang i møte med nye utviklinger i samfunnet. Hva er konsekvensene til denne innskrenkningen av fri lek i naturen for samfunn og enkeltindivider? Tekst: Håkon Bjørn Due, Engelsk BachelorIllustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen De siste årene har det blitt rettet mye oppmerksomhet mot at lek … Les mer