Hvorfor vi burde bry oss om at Europastudier legges ned

Den 24. juni 2014 vedtok Universitetsstyret ved UiO å legge ned bachelorprogrammet i Europastudier. Representerer nedleggelsen et varsku til de andre tverrfaglige bachelorprogrammene ved SV-fakultetet, eller blir Europastudier lagt ned fordi det i praksis tilsvarer statsvitenskap med litt lavere inntakskrav? Hvorfor legges Europastudier ned? Den umiddelbare bakgrunnen for nedleggelsen av … Les mer