FNs klimapanel: i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk

Mot slutten av november er det duket for FNs klimatoppmøte i Paris. Målet er en ny, juridisk bindende avtale, men i hvilken grad FNs klimapanel lykkes i å omdanne vitenskap til premisser for politisk handling strides de lærde. Vitenskapelig kunnskap har fått en viktig plass innen klimaregimet. Man ser behovet … Les mer