Det høyreekstreme Europa

I 2012 mottok den europeiske union Nobels fredspris for å ha «bidratt i over seks tiår til utviklingen av fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa». Fire år senere truer høyreekstreme partier med å reversere denne utviklingen. Til tross for deres antiinnvandring – og populistiske agenda er det ytre høyre … Les mer