The ideological framing of political discourse in mainland China and its effects on popular nationalistic sentiments

Text: Martine Asker, Master’s student in Political Science with a bachelor’s degree in China Studies The state led nationalistic discourse has greatly shaped the popular nationalistic attitudes in China today, however there is reason to believe that this influence goes both ways. Could nationalism be a double-edged sword for a … Les mer

Lidenskap – drivkraften bak Europas høyresving

Det politiske landskapet i Europa gjennomgår en endring. I en rekke valg har høyrepopulistiske partier oppnådd økt oppslutning, samtidig som høyreekstreme grupper har blitt stadig synligere i samfunnet. Lidenskapen for nasjonen er igjen en drivende kraft i europeisk politikk.  Tekst: Mathilde Israelsen  De siste tiårene har europeisk politikk foretatt en … Les mer