Sosial verdiskapning

 «Samfunnet har store uløste behov som roper etter gode svar» sier Anita Krohn Traaseth, leder av Innovasjon Norge. Sosialt entreprenørskap kan være løsningen på dette. Norge i dag står overfor flere sosiale utfordringer. Eldrebølgen, klima og forbruk, innvandring, og frafall fra skolen er bare noen av dem. Statlige institusjoner som … Les mer