SKAM

Skammen kan være flyktig. Der den tilsynelatende ikke er, er det kanskje aller mest av den. Men anerkjenner en dens eksistens, kan den forsvinne. I tillegg er skammen ofte på feil sted, til feil tid. «Skam deg!», sier vi til den som ikke gjør det. «Det er vel ikke noe å skjems … Les mer