Janteloven – en hyllest til enkeltindividet?

«Ja, vi elsker Janteloven»?  Stemmer det, som enkelte har hevdet, at «Janteloven er en hyllest til enkeltindividet»? Stemmer det, at praktiseringen av den ikke kan tenkes å være problematisk sett fra et rettspolitisk ståsted?   Janteloven representerer en «anti-moral-lov», første gang presentert i Aksel Sandemose sitt verk En flyktning krysser … Les mer