Når etikken krasjer med jussen

Det er nær sammenheng mellom etiske og juridiske normer, men hvordan skal motstrid løses? Hva kommer først, etikken eller jussen?  Ved konflikt vil etiske normer gå foran som veiledende for hvordan lovregler skal tolkes og forstås. «Etikken kommer først!», uttalte en lege nylig på radioen, og sa at han ved … Les mer