En norsk værings praktikantopphold i Kiev

En berettelse av en norsk værings moderne ferd til, og opphold i, Kiev-rus  Tekst: Christian Magnus EngernesFoto: Freddy Torres Historie gjentar seg. Skandinaviske væringer dro østover og opprettet flere handelsruter fra Staraja Ladoga i dagens Russland til Konstantinopel (Miklagaard på norrønt). Kiev-riket, med Kiev som hovedstad i den nye og mektige øst-europeiske staten, ble grunnlagt av Rurik-ætten. 1000 år … Les mer