Kilder til besvær

Høyesterett måtte i høst ta stilling til om kildevernet til journalister sto seg mot PSTs behov for bevis i en terrorrekruteringssak. Hva innebærer pressens kildevern og hvor sterkt står det mot påtalemyndighetens behov for bevis?   En omdiskutert Sverige-tur I november 2015 vant Ulrik Imitiaz Rolfsen frem i Høyesterett med … Les mer