Capitalism, Socialism, and the Environment

Many have criticised capitalism, due to its proposed role in global environmental destruction. But is it really to blame for the culmination of the Anthropocene? Text: Victor Mauring, History B.A. (Hons.) from King’s College London, currently studying Political Science at the University of Oslo. Associate of King’s College. Why the … Les mer

En samfunnsøkonoms våte drøm

Det er ikke lite tidkrevende å forstå EUs kvotemarked; hvordan fungerer det, og hva har det bidratt til? Det som ikke er tidkrevende er å finne ut at dette er svært komplekse saker, som ikke er sexy og som egentlig er ganske «døll». Likevel er det viktig at vi som anser oss selv som del av en grønn motstandsbevegelse faktisk forstår hvordan EUs kvotemarked fungerer, for slik å kunne vite hvordan … Les mer