Vestens villmarksmyte

Hva slags rammer setter språk for virkelighetsforståelse? I Vestens narrativ om natur og hvordan mennesker skal forholde seg til den representerer villmark en slags fantasi om at det fortsatt finnes noe der ute som er uoppdaget – noe som ikke enda er «skitnet til» av modernitet og teknologi. Enhver kunne … Les mer

Norges fortrengte kolonihistorie

Fraværet av en kolonial arv blir ofte brukt som forklaring for ulike aspekter ved det norske ”annerledeslandet”. Men hvor annerledes var Norge og nordmenn den gang verden ble dominert av kolonial handel og tankegang? Vi var høyst delaktige med begge deler, viser ny norsk forskning på området. Samfunnsviter’n dro til … Les mer