Revolusjon: med eller uten Revolver?

Å være ung uten å være revolusjonær er å fornekte mennesket.  – Salvador Allende, tidligere president i Chile  En revolusjon er en bevegelse som bryter med det etablerte. Ordet kommer fra det latinske verbet revolvĕre som betyr å snu rundt. Men hva snur vi rundt på? Ikke alle bevegelser eller fenomener som snur rundt … Les mer