De globale verdikjedenes sorte hull

Tekst og illustrasjon: Cecilie Lilleaas Export processing zones (EPZs), special economic zones (SEZs), free trade zones eller foreign trade zones (FTZs). Kjært barn har mange navn. Likevel er det få som er klar over at mengder av de masseproduserte varene vi konsumerer i dag produseres i geografiske områder spesialdesignet for å unngå skatt og reguleringer av arbeids- og menneskerettigheter i vertslandene.  Frihandelssoner finnes i … Les mer