Mat for fred

Hva har hummus og kvegdrift til felles? Mens den ene kan hevdes å være en fredskaper, kan den andre hevdes å arbeide i mot en mer rettferdig matfordeling i verden. God matsikkerhet er en forutsetning for fred, og hvordan vi velger å spise kan være en av de mest effektive måtene å sikre dette på.  Tekst: Caisa Linea Hagfors, Bachelor i StatsvitenskapIllustrasjon: Asbjørn Oddane … Les mer