Det glemte folket

Myanmars sikkerhetstyrke har drept, torturer og voldtatt tusenvis av muslimer, ofrene inkluderer barn og babyer så små som åtte måneder. Tre år senere har lite blitt gjort. En konflikt få snakker om lenger, og som mange har glemt fortsatt eksisterer. tekst og bilder: Fay Laith, Internationale studier bachelor Denne artikkelen handler om … Les mer

Samtykkeloven – vendepunkt i dagens voldtektspolitikk

FNs kvinnediskriminerings-komité har kritisert norsk voldtekstlovgivning for å stride med menneskerettighetene, våre skandinaviske naboland har vedtatt en samtykkelov, og Stortinget har allerede vedtatt Istanbul-konvensjonen. Likevel er det omstridt å endre Norges voldtektsbestemmelse i samsvar med internasjonal rett. tekst: Julie Axelsen, Statsvitenskap bachelor & Matilde Bernués Heiskel, Fransk årsenhet illustrasjon: Susanne … Les mer

Hva nå, Tyrkia?

Over ett år har gått siden kuppforsøket i Tyrkia fant sted 15.juli 2016. I dagens Tyrkia står prinsippene om demokrati og menneskerettigheter under stadig økende press.  Amnesty International står som et fyrtårn i kampen for menneskerettigheter. De kjemper innbitt for prinsipper som ytringsfrihet, religionsfrihet og demonstrasjonsfrihet, og yter sterk motstand … Les mer

Henrettelsene i Saudi-Arabia: Et vindu til deres politiske interesser

Tekst: Johanne Stavdal Engh og Robin Sitter (Studentredaksjonen, Høgskolen i Lillehammer) På nyåret henrettet Saudi-Arabia 47 personer. Blant disse var Nimr al-Nimr, en sjiamuslimsk skriftlærd. Henrettelsen av al-Nimr har vekket harme blant sjiamuslimer i Saudi-Arabia, og ført til økt spenningsnivå mellom Saudi-Arabia og Iran. 2.januar i år henrettet Saudi-Arabia 47 personer. … Les mer

Menneskerettigheter Inc.

Multinasjonale selskapers virksomhet i fattige land er et tveegget sverd: på den ene side kan det bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser, på den annen side kan det føre til miljøødeleggelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter for lokalbefolkningen. Menneskerettighetenes status Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som det ofte blir slått i … Les mer

Janteloven – en hyllest til enkeltindividet?

«Ja, vi elsker Janteloven»?  Stemmer det, som enkelte har hevdet, at «Janteloven er en hyllest til enkeltindividet»? Stemmer det, at praktiseringen av den ikke kan tenkes å være problematisk sett fra et rettspolitisk ståsted?   Janteloven representerer en «anti-moral-lov», første gang presentert i Aksel Sandemose sitt verk En flyktning krysser … Les mer