Menneskerettigheter Inc.

Multinasjonale selskapers virksomhet i fattige land er et tveegget sverd: på den ene side kan det bidra til økonomisk vekst og arbeidsplasser, på den annen side kan det føre til miljøødeleggelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter for lokalbefolkningen. Menneskerettighetenes status Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som det ofte blir slått i … Les mer