La oss snakke om nedsatt seksuell lyst

Den økte offentlige oppmerksomheten og oppfattelsen av seksualitet legger føringer for hva som er seksuelt akseptert og forventet. Sex som forpliktelse er en oppfatning felles for begge kjønn, og kan skape følelse av skyld når seksuell lyst blir redusert.   Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad, Statsvitenskap, master Illustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg. Seksualitet i en sosial kompetanses … Les mer