EU- størrelsen og Brüssel det kommer an på

Hellas sliter med å bli enige med Brüssel, EU-skeptiske partier er på frammarsj i flere europeiske land og Storbritannia skal ha folkeavstemming om fortsatt medlemskap innen 2017. Hvorfor knirker det så i sammenføyningene til EU for tida? Den siste store reformen av EU er Lisboa-traktaten. Denne innebærer blant annet at … Les mer