Blind og blåøyd

Verden har vist oss de siste årene at intet kan tas for gitt. Å vite hvordan krig og konflikt arter seg, har raskt blitt relevant for en befolkning som har glemt at verdensfred er et sjeldent fenomen.  Tekst: Cecilie Lilleaas, Bachelor i StatsvitenskapIllustrasjon: Asbjørn Oddane Gundersen Om du hadde blitt fortalt før 11. september 2001 at internasjonale terrornettverk ville utføre sofistikerte angrep mot vestlige mål de neste 20 årene, hadde du trodd det? Så du Finanskrisen i 2008 komme? Vurderte du muligheten for … Les mer