Å velge deltakelse

Vårt demokrati er avhengig av at hver enkelt av oss velger å delta.  Innlegg av Stortingspresident Olemic Thommessen «…kan stortingspresidenten skrive et innlegg om hvilke valg som er viktige for ham og for Norge», spør Samfunnsviter’n. Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Prinsippet om at lokalsamfunnene selv skal … Les mer