Kilder til besvær

Høyesterett måtte i høst ta stilling til om kildevernet til journalister sto seg mot PSTs behov for bevis i en terrorrekruteringssak. Hva innebærer pressens kildevern og hvor sterkt står det mot påtalemyndighetens behov for bevis?   En omdiskutert Sverige-tur I november 2015 vant Ulrik Imitiaz Rolfsen frem i Høyesterett med … Les mer

Midlertidig uavklart

Da utstillingen «I am Charlie» åpnet på Drammen teater var det med bombehunder, skarpskyttere på taket og politihelikopter som sirklet over området. Er bevæpnet politi en del av vår nye virkelighet eller kun et midlertidig tiltak? Siden 25 november 2014 har norsk politi vært midlertidig bevæpnet. Bakgrunnen for bevæpningen var … Les mer