Samfunnsviter’n møter Samuel Rostøl: Når vår ansvarsfraskrivelse rammer dyrene

Tekst: Caisa Linea HagforsFoto: Tobias Aleksander Moen Dyrerettighetsaktivist Samuel Rostøl taler dyrenes sak her i Norge og tar et grundig oppgjør med ignoranse i det norske samfunnet. Han stiller spørsmål om hvorvidt det er forsvarlig at økonomiske aktører fra kjøtt-, egg- og meieri-industrien får levere skolepensum til barneskolen, eller at … Les mer