iPad i musikkundervising: Samspel mellom menneske og maskin

Ipad i skolen

Ti år etter iPad vart lansert held debatten fram om kva følgjer det har for læring og utvikling å nytte nettbrettet i skulen. Fortvilte foreldre og perplekse pedagogar etterlyser overtydande argument, meir forsking og gode undervisingsmetodar. Dette ville eg forsøke å gjere noko med, og skreiv difor masteravhandling om korleis lærarar nyttar iPad i musikkundervising.  Tekst: Yngve Farestveit Erstad, Historie Illustrasjon: Asbjørn Oddane … Les mer