La oss snakke om nedsatt seksuell lyst

Den økte offentlige oppmerksomheten og oppfattelsen av seksualitet legger føringer for hva som er seksuelt akseptert og forventet. Sex som forpliktelse er en oppfatning felles for begge kjønn, og kan skape følelse av skyld når seksuell lyst blir redusert.   Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad, Statsvitenskap, master Illustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg. Seksualitet i en sosial kompetanses … Les mer

La oss snakke om porno

Bruk av pornografi, også kalt porno, er stort både i Norge og verden for øvrig. I Norge har 90 % av befolkningen mellom 15 og 91 år sett pornografi. Psykolog Svein Øverland har uttalt at “pornografi sier mye om menn, mennesker og medienes makt”. Å se på porno er ikke farlig i seg selv, men det er ingen tvil om at porno påvirker. Det er et behov for å vise at sex er mye mer komplekst enn det en ser online.   Tekst: Hanna Sælensminde Bolstad, Bachelor i statsvitenskapIllustrasjon: Gislaug Østerås Sandberg, @gishlaug Det finnes ulike definisjoner av pornografi. Fenomenet er sosialt konstruert og inneholder kulturbundne betydninger og uttrykk som endres over tid. En vanlig forståelse er at pornografi er en form for seksuelt eksplisitt materiale som viser nakne eller nesten nakne kropper i genital kontakt, og at mange bruker pornografi til å bli seksuelt opphisset.   I tillegg til forskjellige begrepsforståelser, er holdninger til pornografi varierende. Den økende tilgjengeligheten av pornografi har bidratt til en normaliseringsprosess, både med hensyn til holdninger til og bruk av pornografi. Hvilket grunnlag mennesker har for å kunne skille mellom pornografiens fiksjon og den virkelige verden er varierende, og hvilke konsekvenser pornografien kan for enkeltmennesker, i relasjoner, og for samfunnet, er enda uvisst.   Pornogenerasjonen  Både produksjon og bruk av porno har økt i takt med tilgjengeligheten av digitale verktøy og medier. Tilstedeværelsen av seksualitet og dens forskjellige praksis er hverdagslig, og det som tidligere skjedde i hemmelighet ser dagens lys gjennom sosiale medier, reality-programmer og internettporno. På en slik måte kan bruk av pornografi anses som normalt, og også noe som blir oppfordret til. Mulige konsekvenser av denne normaliseringsprosessen bør diskuteres, og et eventuelt behov for et normativt skift bør debatteres.   Ifølge teorien om seksuelle skript vil en kulturendring – her normalisering av pornografi – ha effekt på mennesker både på et interaktivt og personlig nivå. Seksuelle skript veileder vår seksuelle oppførsel, mulige og akseptable handlinger, riktige innstillinger og presumptive og legitime partnere. Da blir det vesentlig å stille seg spørsmål om nøyaktig hva som er erotisert og normalisert i porno-skriptene. Kan pornografi forme den seksuelle kulturen?   … Les mer

Kondomet – en truet art

I forrige utgave av Samfunnsviter’n skrev Hanna Bolstad om viktigheten av å snakke om sex i grunnskolen. Det at unge i begynnelsen av tyveårene ligger øverst på statistikken når det gjelder både abort og seksuelt overførbare sykdommer tyder på at en lignende samtale bør også fremmes blant studenter.  Tekst: Fride S. Jensen, Kultur og Kommunikasjon Bachelor  Illustrasjon: Asbjørn O. Gundersen  Er det noe vi studenter snakker … Les mer