Vær så snill, bruk stemmeretten!

Den største trusselen vi står overfor er ikke terror, ekstremisme eller ulv. Det er demokratiets svekkede status vi bør frykte.   På forhånd av det forrige stortingsvalget i 2013 var det spådd den laveste valgdeltakelsen siden 1927. Allikevel var deltakelsen på 77,7 prosent. For mange kan dette tallet virke selvfølgelig, eller … Les mer

Å velge deltakelse

Vårt demokrati er avhengig av at hver enkelt av oss velger å delta.  Innlegg av Stortingspresident Olemic Thommessen «…kan stortingspresidenten skrive et innlegg om hvilke valg som er viktige for ham og for Norge», spør Samfunnsviter’n. Mandag 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Prinsippet om at lokalsamfunnene selv skal … Les mer