Å respektere ytringsfrihet

På overflaten virker det ikke som om et sensurert Ecuador og et fritt Norge har noe tilfelles, men kanskje ligger ikke våre virkeligheter så fjernt fra hverandre? Hva er egentlig tale- og pressefrihet og hvordan kan landene arbeide for å forbedre det?   I slutten av mai i år ble redaksjonen … Les mer

Vær så snill, bruk stemmeretten!

Den største trusselen vi står overfor er ikke terror, ekstremisme eller ulv. Det er demokratiets svekkede status vi bør frykte.   På forhånd av det forrige stortingsvalget i 2013 var det spådd den laveste valgdeltakelsen siden 1927. Allikevel var deltakelsen på 77,7 prosent. For mange kan dette tallet virke selvfølgelig, eller … Les mer

Det er lov å tenke seg om

I sommer har vi vært vitne til at bloggeren Eivind Berge har blitt frifunnet for å ha oppfordret til drap på polititjenestemenn. Frifinnelsen skyldes blant annet at det norske lovverket på dette området kan sees på som foreldet, i og med at ytringer fremsatt på internett ikke faller inn under … Les mer

Internettsensur

Internettsensur antar nye former i Iran. I begynnelsen av 2013 skal hele landet koble seg fra verdensnettet og trekker seg tilbake inn i sin egen liten virtuelle verden: et intranett på landsbasis. Hvor skjer med ytringsfriheten? Av Phyllis Poku Les mer