Terrorens ledere

Den Islamske Stat(IS) har ved hjelp av flere virkemidler utviklet seg til en omfattende terrorgruppe. Kjennskap til hvordan gruppen er organisert og ledet er imidlertid begrenset.

Den utløsende årsaken til den raske fremveksten av IS er den USA-ledede invasjonen av Irak i 2003, for å styrte Saddam Hussein og hans Baath-regime. USA forsvarte selv invasjonen ut i fra den trusselen Irak utgjorde, både hva gjaldt internasjonal fred og sikkerhet samt den humanitære situasjonen innad i Irak. Samtidig hevdet amerikanerne at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen, hvilket i senere tid skulle vise seg å være feil. Sammen med Saddam Hussein falt også den sunnimuslimske minoriteten, og maktskiftet gikk i sjiamuslimsk favør. Konsekvensen ble en konflikt mellom statsmakten og sunnibefolkningen. I terrorgruppens toppledelse i dag sitter flere medlemmer som tidligere tilhørte Baath-regimet og Saddam Husseins nettverk. IS’ fremvekst har samtidig dype historiske og religiøse røtter. Det er ikke tvil om at IS’ øverste ledere i stor grad har blitt påvirket av de omstendighetene som har funnet sted, der religiøs konflikt og vestlig dominans har vekket et nytt tankesett til live. Men hvem er de? Og hvor kommer de fra?

Abu Musab al-Zarqawi

Abu Musab al-Zarqawi døde i et amerikansk luftangrep i juni 2006, åtte år før IS hevdet å ha gjeninnført kalifatet i Syria og Irak 29. juni 2014. Fra denne dato kaller de seg også Den Islamske Stat. Abu Musab al-Zarqawi er likevel å regne som grunnleggeren av terrorgruppen IS.

Han ble født i Jordan oktober 1966 som Ahmed al-Khalayleh. Han tok sitt navn Zarqawi fra Zarqa – byen han vokste opp i. Byen er industrialisert og er sterkt formet av dette, den er både støvete og preget av fattigdom og kriminalitet. Zarqawi ble født inn i en tradisjonell beduinfamilie, og vokste opp i nærheten av en moske for palestinske flyktninger. Han ble derfor tidlig eksponert for palestinernes historie og erfaringer. Hans far tjenestegjorde i hæren, hans mor var analfabet. Han mistet begge sine foreldre innen han var fylt atten år. Zarqawi var verken skoleflink eller atletisk, og falt fort utenfor et stødig miljø. Allerede som femtenåring begynte han med småkriminelle handlinger. Etter å ha blitt dømt for seksualforbrytelser ble han satt bak murene for første gang da han var i starten av 20-årene. Det var her han begynte å utvikle radikale tanker, angivelig fordi tiden i fengsel ga han fokus og religiøs motivasjon. Kort tid etter sin løslatelse stiftet han bånd med jihadistnettverk, og flyttet til Afghanistan for å kjempe mot Sovjetunionens okkupasjon. Her ble han introdusert til Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, et forbilde for salafismen, wahhabismen og jihadistteologi. I 1999 opprettet Zarqawi Tawhid wal-Jihad, som senere ble en ekstrem grein under al-Qaida.

Zarqawis gruppe utviklet fort en egen ideologi som sto i konflikt med al-Qaidas.

Etter tusenårsskifte, i 2000, møtte Zarqawi Osama bin Laden for første gang. Det sies Zarqawi var al-Qaidas sjefsoverhode i Irak. Han var blant annet en av hjernene bak angrepet på FNs hovedkvarter i Bagdad i 2003, samt terrorangrepet i Madrid 11. mars 2004. Senere samme år, i mai, startet Zarqawi å filme og publisere halshuggingsvideoer, hvilket har blitt et kjent virkemiddel som IS har tatt i bruk i senere tid. I oktober 2004 opprettet han al-Qaida i Irak. Zarqawis gruppe utviklet fort en egen ideologi som sto i konflikt med al-Qaidas. I 2006 tok derfor gruppen hans navnet ISI – Den Islamske staten i Irak. Etter Zarqawis død ble gruppen ledet av Abu Omar al-Baghdadi. 

Abu Omar al-Baghdadi

Det finnes svært lite informasjon om Abu Omar al-Baghdadi. Det sies han satt i Rådet for hellige krigere, hvilket besto av flere militante grupper som sto i opposisjon til USAs militære invasjon og krigføring i Irak. Myndighetene i Irak har kunngjort at Baghdadi har både blitt tatt til fangenskap, samt erklært hans død i amerikanske og irakiske angrep. I 2007 gikk amerikanske myndigheter imidlertid ut med at Baghdadi faktisk aldri har eksistert, og at han kun var en fiktiv figur skapt med den hensikt å gi en, på den tiden, ukjent terrorgruppe et ansikt. Andre teorier om han, retter fokus på at han tjenestegjorde i det irakiske militæret under Baath-regime til Saddam Hussein. Dersom Baghdadi har eksistert, ble han i så fall drept i 2010. Like etter skal Abu Bakr al-Baghdadi ha tatt over som leder for terrorgruppen.

Illustrasjon: FN-sambandet.

Illustrasjon: FN-sambandet.

Abu Bakr al-Baghdadi

Den nåværende lederen for IS Abu Bakr al-Baghdadi har vært reservert og forsiktig med å vise seg i offentlighet. Det var først 4. juli han viste seg for første gang, da han gikk opp på talerstolen i al-Nouri-moskeen i Mosul og annonserte at et kalifat fra Aleppo i Syria til Diyala i Irak er opprettet.

Felles med Zarqawi har også Baghdadi sittet i fangenskap, og det var også her han utviklet sitt radikale tankesett.

Baghdadi ble født i 1971 som Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, i den irakiske byen Samarra. Selv hevder han familien, fattige og religiøse sunnimuslimer, har røtter tilbake til profeten Muhammed, og at han derfor rettmessig kan kalle seg kalif. Mens han studerte på universitetet ble han med i Det muslimske brorskap, som han senere skulle vise seg å være for ekstrem i sitt tankesett for å være en del av. Det hevdes at Baghdadi har doktorgrad i sharia-logvigvning, samtidig som han studerte religion og Islam ved universitetet i Bagdad. Andre hevder imidlertid dette er et virkemiddel og utsagn fra IS selv for å gi sin leder legitimitet. Som en følge av invasjonen av Irak i 2003, var Baghdadi med på å opprette den militære gruppen Jaish Ahl al-Sunnah wal-Jamaah. Men før dette skal han angivelig ha vært medlem av al-Qaida i Irak. Felles med Zarqawi har også Baghdadi sittet i fangenskap, og det var også her han utviklet sitt radikale tankesett. På grunn av hans forsiktige offentlige opptreden finnes det nesten ingen bilder av Baghdadi. Verden vet ikke hvem han er, eller hva han er i stand til å gjøre.

[toggle title=”FAKTABOKS” load=”hide”]Den Islamske Stat: Er også kjent som ISIL(den islamske stat i Irak og Levanten), ISIS(den islamske stat i Irak og al-Sham). Gruppen bruker selv kun betegnelsen IS som en del av sin propaganda, der målet om opprettelsen av et kalifat ikke er stedsbestemt, men skal gjelde hele den islamske verden.

Wahhabisme: En fundamentalistisk retning innen Islam. Oppsto som en reformbevegelse mot Europas påvirkning på den islamske verden mot slutten av det attende århundre. Muhammad Ibn abd al-Wahhab ledet an bevegelsen, og proklamerte en tilbakevending til det rene Islam etter Muhammad og det tidlige kalifatet.

Jihad: Omtales ofte som ”hellig krig”. Etter islamsk tro har ordet flere betydninger, og kan også omfatte fredelig innsats for Islams sak(jf. Sure 16,126). Men betegnelsen brukes mest om væpnet forsvar for territorium tilhørende Islam.

Det muslimske brorskap: Ble etablert i Egypt i 1928 av Hasan al-Banna, som mente det egyptiske samfunn opplevde et moralsk og religiøst forfall. Organisasjonen ønsker å gjeninnføre et samfunn etter det islamske fundamentet, men er ikke på langt nær like radikalt som IS, eksempelvis ved at brorskapet tar offisielt avstand fra vold.[/toggle]

About Therese Dolva

Foto: Kristoffer Kraakstad
Bookmark the permalink.