Trær: en skjør og dyrebar antikvitet

I mange kulturer er trær hellige: Trærnes styrke er dypt forankret i jorden. Stammen og grenene står stødig året rundt. De lever hundrevis, noen tusenvis, av år. De bærer på fortid, hemmeligheter og kanskje litt magi. Men tar vi godt nok vare på de i dag? Prosjeket TreeStories skal rette vårt fokus mot nettopp dette.  

Av Caisa Linea Hagfors, Bachelor i Statsvitenskap
Foto: Kenneth Thomassen

Forvaltningen av trær er under konstant utvikling. Hvilke tradisjoner, verdier og kunnskap ligger til grunn for hvordan vi forvalter trærene i dag, er spørsmål som aborist Kenneth Thomassen håper å finne svar på når han legger ut på seiletur i mai 2019. I syv måneder skal han seile langs den norske kystlinjen på jakt etter unike trær og deres historie som en del av sitt prosjekt som han har døpt til TreeStories. Med vind i seilene og et åpent, lærervillig sinn, reiser han nordover og håper så mange som mulig vil følge han og trærene på reisen.  

Prosjekt «TreeStories»  

Prosjektet er startet opp av Thomassen alene, som ønsker å få med seg og engasjere biologer, aborister, sjøfolk, skogseiere og andre som brenner for natur og økosystem. Selv har han jobbet med trepleie som aborist, der kultivering, forvaltning og studiet av individuelle trær og trearter har stått i fokus. Mye av jobben hans består også i å skrive faglige rapporter på vegne av norske trær i henhold til det norske lovverket. Men selv i den tørreste rapporten finnes det rom for diskusjon, skriver Thomassen. Dette kan forklares gjennom de tusenvis av artene som lever i eller er avhengig av trærne og økosystemet de utgjør en viktig del av. Thomassen ønsket å lære enda mer om trær i Norge, og samtidig kombinere denne interessen med sin lidenskap for seiling. Resultatet ble prosjektet han har kalt TreeStories.  

Viktigere enn vi tror  

I Norge har vi i dag over 10,000,000,000 trær, og bare 3% av disse er over 160 år gamle. Trærene inngår i et sårbart økosystem og er hjem for over 20,000 uerstattelige arter og sopper i Norsk natur. Bevarelse av gammelskogen og de eldste trærne der er særlig viktig fordi de huser sjeldne og utrydningstruede sopp og insektsarter. Beskyttelse av skog burde derfor være en sentral del av bevaringen av biologisk mangfold. I dag er bare ca 4% av den norske skogen beskyttet, og samtidig vet vi at en rekke arter i dag er utrydningstruet på grunn av nettopp avskoging. Dette ønsker blant annet Thomassen å belyse.  

Den engasjerte aboristen håper å kunne holde de som følger med på sosiale medier godt oppdatert underveis, men også å kunne samle inn materiale til å skape noe større i ettertid. Han ønsker å dokumentere trær, mennesker og historier gjennom både tekst, film og fotografi, og håper at det en dag kan bli en bok. Målet hans er dessuten å inspirere andre til å reise og utforske landet sitt med fremkomstmidler som seilbåt, og utdanne flere i hvordan man kan ha et bærekraftig forhold til bruken av natur.  

Bli involvert 

Kjenner du noen med en spennende historie eller tilknytning til trær som Thomassen og mannskapet hans burde møte på vei nordover? Har du noe å bidra med og har lyst til å være med på en etappe av turen? Ta kontakt med Thomassen gjennom prosjektets egne hjemmeside, facebookside eller instagramkonto.  

Facebook: @TreeStories2019 
Instagram: @Tree_Stories.no 
Hjemmeside: www.tree-stories.no 
 

Bookmark the permalink.