Utrygg losing gjennom partijungelen

I forbindelse med høstens kommunevalg presenteres her en krasjinnføring i norske partier som undertegnede ikke under noen omstendigheter kan stå inne for.

Rødt
Partiet som ser rødt så fort de hører ordene kapitalisme og marked. Her står likheten, med stor L, i høysetet. Likheten gjennom høyere skatt for toppledere, det vil si alle som tjener over 300 000 kr. Til kamp mot forskjells-Norge gjennom en kommunistisk revolusjon. På partiets hjemmeside kan man lese at de ønsker en grønn sosialisme, men uten å bygge ut vindmøller. Kutte ut lekser, samtidig som skolehverdagen skal bli kortere.

Hvis du stemmer Rødt får du revolusjon.
Oppmøte på Majorstua. (Sigd og hammer er obligatorisk.)
Løype: Frogner, Bogstadveien, Aker brygge.
Målgang: Stortinget (i brann).
Fremad!

Sosialistisk Venstreparti
Til høyre for Rødt, til venstre for Ap og midt på sperregrensa. SV vil ha flere lærere, flere tog, flere nye boliger, flere nye sykkelveger. Løsningen? Skatt. Færre oljeplattformer, færre biler, færre private løsninger. Løsningen? Skatt. Ikke helt ulikt Rødt blir ord som markedsløsning som en matador foran en okse. Dessuten må alle samfunnsområder bli preget av likestilling mellom kjønnene. Derfor:

Hvis du stemmer SV får du kjønnsdelte sykkelveger. Menn til høyre, kvinner til venstre og intetkjønn skvist i midten.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet blir leda av en arving fra Oslos beste vestkant. Men la gå da, det er først og fremst et sosialdemokratisk parti. Så hva er sosialdemokrati? Flere lærere? Sosialdemokrati! Arbeid og helse til alle? Sosialdemokrati! Klimapolitikk? Sosialdemokrati! (Så lenge det bare er snakk om kull, ikke olje). Dugnad? Sosialdemokrati! Roser og husbesøk? Sosialdemokrati! Twitterspam? Sosialdemokrati! Det er i det hele tatt lettere å si hva som er sosialdemokrati, enn hva som ikke er sosialdemokrati. I tillegg til en haug fettere med «fagforening» som mellomnavn. Det er derfor politikken er LO(L). 

Hvis du stemmer Arbeiderpartiet får du det du får. Men om det var det du stemte på – det er en annen sak!

Senterpartiet
Det burde kanskje heller hete distriktspartiet? Mon tro om navnet er et forsøk på å lure til seg oslovelgere? Uansett er det partiet som sier ja til korn, potet, pelsdyr og møkkjøring, og nei til kommunesammenslåing og, ikke minst, EU. Sistnevnte kan i et senterpartiperspektiv sammenliknes med White-Walkers i Game of Thrones. Ifølge DN journalist Kjetil Aldsheim er partiet så opptatt av alt det flotte med Norge, ta i bruk Norge, verne Norge, osv., at valgspråket deres ikke er «Alt for Norge», men «Altfor Norge».

Hvis du stemmer Senterpartiet blir det pelsdyr i parkene, flere kommuner og traktorfelt på Ring 3.

Miljøpartiet de Grønne
Norske partier har en tendens til å ha litt misvisende navn. Heldigvis gjelder ikke det MDG, der navnet er ganske så talende. I tillegg til klimasaken og fase ut den norske oljeindustrien ønsker partiet å videreføre den nordiske velferdsmodellen, sikre alle en minsteinntekt, ta imot flere flyktninger (8 000 syrere?), styrke fellesskap gjennom offentlig skole, aktivt statlig eierskap i norske bedrifter og «mer lik fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper». Men det er for all del ikke et parti på venstresida!

Hvis du stemmer MDG får du lov til å bli med og rydde søppel fra byens parker, og renske opp oljesøl ved neste skipsforlis utafor norskekysten.

Illustrasjon-Simen Eidhammer Rognan

Illustrasjon: Simen Eidhammer Rognan

Kristelig Folkeparti
Dette er partiet som har ønska forbud mot alkohol, og folk sa: Nei! Mer kristendom i skolen, og folk sa: Nei! Ikke selvbestemt abort, og folk sa: Nei. Ingen seksualundervisning på skolen, og folk sa: Nei! Slutt på røyking inne, og folk sa: N…JA! Som det partiet med desidert flest kirkegjengere lyses søndagsåpne butikker i bann, og alt som kan forankres i Bibelen, kristent verdisyn og nestekjærlighet blir frelst opp i skyene. Bibelen er litt uklar på det her med homofili, og resultatet er at partifeller har også en tendens til å ryke uklare på dette.

Hvis du stemmer KrF blir det milevis av kø på Rådhuset av homofile par som skal gifte seg, for de får ikke gjort det i kirka. 

Venstre
Gamle storheten venstre. Partiet som innførte parlamentarismen, som var med på å innføre allmenn stemmerett, avskaffa embetsmannsstaten, sikra norsk nøytralitet under 1. verdenskrig, innføre proporsjonal valgordning – noe som på lang sikt førte til at de ramla ut av Stortinget på 1980-tallet. Men som fugl-føniks har partiet stått opp igjen av asken i ei drakt av klimapolitikk og nyliberalisme. Blant klimatiltakene finner vi bærenett, økologisk grillmat, «naturlig» ferie og plante en humlevennlig plante?! Det begynner å bli noen år siden navnet venstre var talende, da det er mer høyres usynlige lillebror i dag.

Hvis du stemmer Venstre får du Høyre(politikk). Forstå det den som kan!

Høyre
Partiet med (mest) regjeringsmakt og statsministeren. Partiet som er konservativt, vil konservere, ta vare på samfunnet sånn det er – unntatt kommunegrensene da. Det eneste partiet med et nærmest lyrisk partiprogram: skatt og skole, mennesker fremfor millioner, kvalitet og valgfrihet, selvstendighet og verdighet, bedre infrastruktur til lands, til vanns og i lufta med. En av de viktigste sakene er å legge til rette for at private eiere investerer millioner (fremfor mennesker) i Norge. Dette innebærer fri konkurranse, men vi vet alle at uansett hvor god man er til noe finnes det alltid en japaner som kan gjøre det bedre, så:

Hvis du stemmer Høyre blir Oslo og halve Norge til slutt solgt til Japan.

Fremskrittspartiet
Dette er partiet «for folk flest» som ønsker «en enklere hverdag», og det eneste partiet som kan være i opposisjon når de er i posisjon! Det vil si mindre bompenger, bedre rammevilkår for bobiler, større tax-free kvote, fjerne forbud mot proffboksing og poker og øke fartsgrensen til 110 km/t på motorvegen. En annen svært viktig sak for partiet er færre innvandrere og asylsøkere her i landet. Det er imidlertid disse som sørger for at befolkningsveksten ikke er negativ. Mon tro om det er grunnen til satsingen på eldreomsorg? Samtidig så vil ikke eldrebølgen være noe problem om alle pensjonister bosetter seg i Spania. Tenk at ingen har sett den løsningen før!

Hvis du stemmer FrP blir vi bare pensjonister på Mallorca hele gjengen. 

Bookmark the permalink.