Venstre

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?

Det er de store partiene – Høyre og Arbeiderpartiet – vi kan vinne flest velgere fra.

Hvem er deres viktigste velgergrupper?

Mange av Venstres velgere har høy utdanning, og vi har høyere oppslutning blant studenter og forskere enn i resten av befolkningen. For Venstre som et parti som setter kunnskap høyt i politikkutformingen er absolutt studenter og forskere to viktige velgergrupper for oss.

  Hvorfor skal studentene stemme på Venstre i år?

Venstre har kjempet for studentene denne stortingsperioden, blant annet ved å ha fått gjennomslag for en innfasing av 11 måneders studiestøtte. Fra juni av vil studenter få en ekstra uke med studiestøtte i året frem til 2020. Venstre jobber for at flere skal få muligheten til å studere på heltid, uten å være avhengig av krevende deltidsjobber eller hjelp hjemmefra. I statsbudsjettet for i år sikret Venstre sammen med KrF 300 flere studentboliger, det vil si tilskudd for til sammen 2500 nye boliger. Det er rekordmange, men Venstre vil fortsette å satse på studentboliger fordi dette også henger tett sammen med studentenes økonomi og mulighet til å bruke mer tid på studier.

Hvilke partier er det mest nærliggende at Venstre vil samarbeide med i en regjering?

Venstre ønsker en blågrønn regjering sammen med Høyre og Krf.

Dersom Venstre fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville innført?

Venstres viktigste saker er skole og miljø. Det viktigste vi kan gjøre i skolen er å satse på lærerne. Det er lærerne som møter elevene hver dag, og dermed er det avgjørende at de har nok tid i klasserommet, mindre tid på kontoret og ikke minst mulighet til å få etter- og videreutdanning. Læreryrket trenger et skikkelig løft, både i status, utdanning og lønn.

Venstre vil også forsterke det grønne skatteskiftet så det lønner seg å velge grønne og miljøvennlige løsninger, slik at skatt og avgifter på arbeid og verdiskaping reduseres og slik at skatt og avgifter på forurensing øker. En liberal klimapolitikk bruker markedet for å skape nye, grønne løsninger. I tillegg er det viktig å sikre at det faktisk finnes miljøvennlige alternativer, så derfor vil Venstre ha et så godt togtilbud at det kan konkurrere med både bil og fly, og et bedre buss-, trikk- og t-banetilbud.

 Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte? 

Norge trenger en ny regjering som fører en grønnere, rausere og mer liberal politikk, og som setter folk først. Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i satsingen på forskning og på kunnskap. Satsingen på fossilfri energi og transport har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. Det er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom nødvendige reformer i offentlig sektor. Venstre har hatt en hånd på rattet i alle disse prosjektene. Men å bli bedre er alltid mulig, og Venstre vil inn regjering for å få gjennomført politikken vår.

 Hvordan har Venstre tenkt til å sikre et tryggere/enklere klimasamarbeid etter valget?

De siste årene har vi tatt de første stegene i retning av det grønne skatteskiftet som Venstre har etterlyst i mange år.  Venstre vil i regjering for å føre en politikk som anerkjenner menneskeskapte klimaendringer, som bidrar til det grønne skiftet og som medfører at vi når klimamålene og Paris-avtalen. Venstre vil i regjering for å føre en politikk som fører til renere hav og som sikrer et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare hav- og gyteområder. Venstre vil ta vare på natur og livsmiljø og stoppe naturødeleggelsene som truer både land og hav.

 Venstre er kjent for å ha hjerte med flyktningene. Hvorfor støtter dere da en blå-blå regjering som fører den strengeste innvandringspolitikken i Europa, til tross for at Norge har en av verdens lykkeligste befolkning og er et av verdens rikeste land å bo i?

Det er trist, men dessverre en realitet, at det er stortingsflertall for å føre en langt mindre raus asyl- og innvandringspolitikk i Norge enn det Venstre ønsker. Likevel har Venstre fått gjennomslag for at Norge nå tar imot 3000 syriske kvoteflyktninger årlig, det er rekordmange og mye mer enn den rødgrønne regjeringen. Mange av asylbarna som risikerte å bli kastet ut under den rødgrønne regjeringens regelverk har nå fått bli etter Venstres gjennomslag i samarbeidsavtalen med regjeringen etter valget i 2013. Venstre har kjempet for flyktningene og de svakeste i samfunnet de siste fire årene, men det er fremdeles mye vi kan gjøre for bedre integrering for flyktninger i Norge og for dem i flyktningleirer i nærområder. Det er synd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sikret regjeringen flertall for de strengeste forslagene til innstramminger, for eksempel ved å fjerne rimelighetsvilkåret ved internflukt.

Kommer Venstre til å støtte en blå-blå regjering hvis det fører til flertall på Stortinget?

Venstres landsmøte vedtok at vi tror Venstre får størst gjennomslag for vår politikk i en blågrønn regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti. Venstre er nøkkelen til et borgerlig flertall og vi vil søke å samarbeide på borgerlig side etter valget. En stemme til Venstre er en stemme på et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn. Vi vil i regjering for å få gjennomført politikken vår.

 Også har dere det lengste partiprogrammet, hvilke saker vil bli ekstra prioritert under valgkampen?

Venstres hovedsaker er skole, miljø og småbedrifter. Venstre vil føre en politikk som viser respekt for kunnskap og forskning og som gir en god skole med muligheter og kunnskap for alle. Vi vil at det skal lønne seg å velge miljøvennlig og gjøre det enklere for småbedrifter og gründere. Som et liberalt parti er ingen sak for stor eller liten for oss. Men det viktigste er helt klart å ha en politikk som er på lag med framtida og sikrer alle like muligheter.

 

Spørsmålet ble besvart av Tiril Barland, Sentralstyremedlem i Unge Venstre.

Bookmark the permalink.