Vi kan ikke fly fra klimaendringene

Flyreiser er Norges mest feilprisede tjeneste. Heldigvis er det lett fikse. Vi har gjort det før.

 

Ekstremt lave priser og flere direkteruter gjør at nordmenn flyr mest av alle i Europa. Flynæringens grønnhet er foreløpig noen grastuster på rullebanen. En helgetur til London for 199,- kr forurenser like mye som et halvt år med bilkjøring.

 

De årlige flyutslippene tilsvarer nå om lag halvparten av utslippene fra norsk oljevirksomhet. Norge planlegger allikevel, stikk i strid med alle klimamål, en tredje taxfree-finansiert rullebane på Gardermoen. En flyavgift på 88,- kr per passasjer er i så måte et lite skritt i riktig retning.

 

Flynæringa, Sp, Ap og deler av regjeringspartiet Frp er uenig. Samtidig som Erna Solberg gjestet klimatoppmøte i Paris gikk de til angrep på flyavgiften. Solberg har til nå stått rakkrygget fast. Det bør hun fortsette med. Alt på 90-tallet hadde Norge en flyavgift. Den var på 319,- kr (prisjustert) for reiser til utlandet. Omlag halvparten innenlands. Steder uten gode alternativer til fly var unntatt.

Da avgiften ble fjernet i 2002 skjøtt flytrafikken i været. Altså: en stor flyavgift virker, og trenger ikke ramme distriktene. De Grønne vil ha en slik fornuftig flyavgift tilbake.

 

I tiden fremover trenger vi flere, og ikke mindre, inntektsbringende miljøavgifter som vrir forbruk og atferd i grønn retning. Først da vil det grønne skifte virkelig ta av.

Av Rasmus Hansson, nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for De Grønne

Bookmark the permalink.